På svenska, Yleistä asumisesta

Kan du bo rätt?

Kirja

Den som bor i lägenheten bör regelbundet i lägenheten göra mindre underhållsarbeten och granskningar. Likaså bör den boende omedelbart anmäla om ett fel eller en brist som ankommer på husbolagets underhållsansvar. Detta ankommer på den boende oberoende om hen är ägare eller hyresgäst. Den som bor i lägenheten bör alltså ta hand om lägenheten omsorgsfullt.

Genom mitt arbete har jag lagt märke till att det ofta förekommer situationer då den boende helt enkelt inte känner till vilka underhållsarbeten eller granskningar den boende svarar för och inte heller hur dessa bör utföras. Exempelvis kan det vara oklart för den boende att hen bör rengöra vattenlåset och framför allt oklart hur vattenlåset görs rent.

De flesta vattenskador i Finland föranleds av tvätt- samt diskmaskinens kopplingar. En vattenskada kan komma att kosta tiotusentals euro. Den som bor i lägenheten ansvarar för att maskinens kopplingar är i skick och det är verkligt viktigt att med jämna rum kontrollera maskinens vatten- och avloppskopplingar samt följa tillverkarens användningsdirektiv. Att komma ihåg att göra detta är inte en självklarhet för alla boenden.

Ifall den som bor i lägenheten missköter att ta hand om lägenheten omsorgsfullt och det förorsakar skada för grannar eller husbolaget, blir den boende i huvudsak ersättningsskyldig. Tyvärr kan misskötsel av lägenheten vara en direkt följd av okunskap om hur man bör ta hand om lägenheten. Tyvärr har jag alltför ofta stött på denna situation och därför har jag ansett att det är viktigt att ge ut en guide om hur den boende omsorgsfullt tar hand om sitt hem. Guiden som enbart tidigare funnits på finska har nu även givits ut på svenska. Guiden heter ”Hemmets servicehäfte” och går att beställa via www.kiinkust.fi.

I guiden har samlats de vanligaste underhållsarbeten som den som bor i lägenheten svarar för, exempelvis allt från hur du gör rent vattenlåset till hur du tätar fönster. I guiden ges även klara råd för hur dessa underhållsarbeten bör utföras och vem du bör vara i kontakt till i problemsituationer. Hoppeligen kommer så många som möjligt att ha hjälp och nytta av den svenskspråkiga guiden.

Kristel Pynnönen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s