Yleistä asumisesta

Kielto on harvoin onnistunut ratkaisu ongelmiin!

AirBnb

Olin tänään Huomenta Suomessa Mia Koro-Kanervan kanssa keskustelemassa Airbnb:stä. Onko se taloyhtiön riemu vai riesa?

Airbnb on yhdysvaltalainen yritys, jonka kautta voi esimerkiksi vuokrata omaa huoneistoaan. Toiminta on yleistynyt ja toiminta onkin herättänyt keskustelua myös taloyhtiöissä. Keskustelua Airbnb aiheuttaa taloyhtiössä, koska usein vaihtuvat huoneiston käyttäjät aiheuttavat monelle asukkaalle turvattomuuden tunnetta ja vaihteleva käyttäjämäärä aiheuttaa haasteita vesimaksujen perinnässä.

Keskusteluissa on tuotu esille kysymys siitä, onko toiminta ja huoneiston vuokraaminen sallittua Airbnb:n kautta? Onko kyseessä majoitustoiminta vai huoneiston vuokraaminen tilapäisesti Airbnb:n kautta? Mitä tarkoitetaan majoitustoiminnalla? Milloin vuokraustoiminta ei ole enää satunnaista vuokraustoimintaa vaan muuttuu ammattimaiseksi majoitustoiminnaksi? Tällä hetkellä ero on ns. veteen piirretty viiva.

Aihe synnyttää tunteita ja tunteiden vallassa onkin muutamissa tapauksissa esitetty toive siitä, että toiminta olisi kokonaan kiellettyä viranomaistaholta. Tämä siitä syystä, ettäkieltäminen yhtiössä on haasteellista, koska kielto on vietävä taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ja kielto edellyttää kaikkien taloyhtiön osakkaiden suostumista. Todettakoon kuitenkin, että kieltäminen harvoin on onnistunut ratkaisu ongelmiin eikä se mielestäni tässä asiassa todellakaan ole oikea ratkaisu. Järkevämpi ratkaisu olisi kieltojen sijaan luoda toiminnalle yhteiset säännöt.

Päivän keskustelu on nähtävissä täältä: https://www.mtv.fi/videot

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s