Yleistä asumisesta

Saako saunassa asua?

Kansanedustajille maksetaan palkkion lisäksi joka kuukausi veroton kulukorvaus, joka on tarkoitettu edustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kakkosasunnosta aiheutuvat kustannukset. Iltalehden teettämän selvityksen mukaan kansanedustaja Teuvo Hakkarainen ilmoittaa eduskunnalle kakkosasunnokseen saunatilan Töölössä.

Wooden Bathhouse with a heating pot filled with stones, close up.

Rakennusluvassa määritetään rakennuksen tai/ja huoneiston rakennusoikeudellinen käyttötarkoitus. Hakkarainen on vuokrannut Iltalehden teettämän selvityksen mukaan, yhdessä Ville Vähämäen kanssa, 62 m2 kellarihuoneiston Helsingin Taka-Töölössä. Kyseessä on taloyhtiössä sijaitseva huoneisto ja huoneiston yhtiöoikeudellinen käyttötarkoitus ilmenee yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Rakennusta tai/ja huoneistoa ei saa käyttää vastoin sen käyttötarkoitusta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneisto voidaan jopa ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan, jos huoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta. Iltalehden jutun mukaan Hakkarainen ilmoittaa, että sauna on paras asunto, mikä hänellä on ollut. Hänen näkemyksellä tai sillä tosialla häiritseekö saunassa asuminen taloyhtiötä, ei ole merkitystä. Ratkaisevaa hallintaanoton kannalta on tilan yhtiöjärjestyksen vastainen käyttö, ei niinkään siitä todellisuudessa aiheutunut äänihaitta tai muu haitta. Tämä näkemys on vahvistettu hovioikeudessa, kun hovioikeus ratkaisussaan totesi, ettei käyttötarkoituksen vastainen käyttö tee toiminnasta sallittua, vaikka käytöstä ei olisikaan haittaa yhtiölle tai muille osakkaille.

Iltalehden selvityksen mukaan Hakkaraisen tapaus selvitetään ja mietitään, voiko saunassa asuva Hakkarainen saada korotettua kulukorvausta. Edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, ettei Hakkarainen ole oikeutettu yöpymään saunassa ja vaikka hän vastoin rakennusoikeudellista- sekä yhtiöoikeudellista käyttötarkoitusta tekisikin niin, hän ei ainakaan ole oikeutettu korotettuun kulukorvaukseen. Itse asiassa hänen tulisi mielestäni palauttaa väärillä perusteilla maksettu kulukorvaus.

Olisiko herra Hakkaraisen aika herätä ja ymmärtää, ettei saunassa saa asua ja muuttaa saunasta oikeaan asuntoon?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s